Všeobecné vyhlásenie

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti LDanTech s.r.o.. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. LDanTech s.r.o. zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

LDanTech s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky osobné údaje získava LDanTech s.r.o. od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (objednávka, kontakt) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.