Výťahy

LDanTech vám dodá výťah podľa vašich predstáv. Okrem kvalitnej, pohodlnej a bezpečnej prepravy výťahom, nás zaujíma aj energetická úspornosť počas celej prevádzky.

Dodávané výťahy

Podľa druhu pohonu – elektrické, hydraulické, pneumatické
Podľa konštrukčného usporiadania – so strojovňou, ale aj bez
Podľa druhu riadenia – zberné, skupinové

Výťahy od nás sú vhodné aj pre imobilných pasažierov, sú odolné voči vandalom a spĺňajú bezpečnostné normy.

Bez servisu to nejde

Samozrejmosťou je servis, ktorý vykonávajú školení zamestnanci. Cieľom spoločnosti LDanTech je zaistenie fungovanie zdvíhacieho zariadenia v bezporuchovom stave, s najvyššou mierou bezpečnosti a s predĺženou životnosťou.

Zákazníka informujeme o všetkých činnostiach formou výkazového listu, vrátane evidencie o zásahu v elektronickej podobe. Snažíme sa ponúknuť komplexné servisné služby v mesačnej paušálnej platbe, s najlepšou starostlivosťou o zariadenie, počas celej doby životnosti.

Komplexný servis obsahuje

  • dozorca výťahu
  • odborné prehliadky
  • odborné skúšky
  • preventívna údržba – mazanie a doplnenie olejov, čistenie zariadenia a nastavenie
  • odstránenie bežných prevádzkových porúch (mimo vandalizmu)
  • odstránenie porúch súvisiacich s dodaním náhradných dielov
  • kontrolná a kalibračná činnosť
  • 24 h dispečing
  • vyslobodzovanie zaseknutých pasažierov
  • školenie objednávateľa