Fakty

Na základe špecifických požiadaviek zákazníkov radi pracujeme aj s presahom do iných odvetví priemyslu, kde sme schopní navrhnúť prototypy na riešenie komplikovaných zdvíhacích aplikácií.  Špecializujeme sa na výrobu VTZ pre špecifické zdvíhacie podmienky, kde je potrebné vyriešiť nakladanie, umiestňovanie, presun rôznych hmotností, rôznych tvarov a rozmerov bremien. Vieme navrhnúť a vyhotoviť prídavné uchopovacie zariadenia aj bez použitia elektroniky a el. napájania.