Traverzy

Nosnosť 2 t

Traverza slúži na manipuláciu s bremenom o hmotnosti max. 2 000 kg. Traverza je pri manipulácii s bremenom zavesená na hák žeriava. Dĺžka traverzy medzi osami hákov je nastaviteľná.

Nosník traverzy sa skladá z dvoch častí. Stredná časť je zhotovená z dvoch štvorcových trubiek 120 × 120 × 5 spojených po dĺžke zvarom. Do strednej časti sa zasúvajú dva posuvné ramená zhotovené zo štvorcovej trubky 100 × 100 × 6. V osi strednej časti je privarené závesné oko na zavesenie traverzy na hák žeriava. Na koncoch posuvných ramien sú privarené háky slúžiace na zavesenie bremena. Dĺžka traverzy je nastaviteľná v štyroch polohách – 1,00 m; 1,245 m; 1,49 m; 1,735 m; 1,98 m. Jednotlivé polohy ramien sú fixované čapmi zasúvanými do otvorov. Proti vypadnutiu sú čapy istené pootočením. Čapy sú k nosníku traverzy upevnené prostredníctvom reťaze.