Kariera u nás

Firemné princípy


V centre našej vízie je zákazník a pridaná hodnota, ktorú spoločnosť LDanTech ponúka všetkým svojim zákazníkom.

Základy pridanej hodnoty

 • Kvalita
 • Dodržiavanie dodacích termínov
 • Komplexný servis - pred, počas aj po samotnej realizácii objednávky
 • Technológia
 • Rôznorodosť materiálov a výrobkov
 • Flexibilita
 • Finančná stabilita a spoľahlivosť
 • Usilovanie sa o dlhodobé a trvalé vzťahy so zákazníkmi

Neustále zlepšujeme proces našich činností s cieľom zefektívniť a zabezpečiť výnosnosť pre dlhodobý a úspešný rast.


Zodpovednosť voči našim zamestnancom a regiónu berieme vážne, a preto:

 • ponúkame vlastné vzdelávanie a rozširujúce vzdelávanie,
 • máme dobre vyškolených a dlhoročných zamestnancov,
 • sme finančne silným a atraktívnym zamestnávateľom,
 • cielene podporujeme všeobecne prospešné a sociálne projekty a združenia.

 

Rozvoj zamestnancov a vzdelávanie


Neustále pracujeme na rozvíjaní schopností našich zamestnancov, s prihliadnutím na ich osobné záujmy a nadobudnuté schopnosti. Zamestnanci spoločnosti LDanTech majú na výber z mnohých možností rozvíjania svojho profesijného napredovania.

Chcete napredovať u nás? Kontaktujte nás aj so svojím profesijným životopisom a my sa vám čo najskôr ozveme.